Δημοτικές Εκλογές 2019 στη Χαλκιδική - Καταλληλότερος Δήμαρχος

Αυτή η έρευνα έχει κλείσει. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.